Läsårets bästa förskola 2014-2015

S:t Jörgens förskolor får Qualis utmärkelse ”Läsårets bästa förskola 2014-2015”!

Helsingborgs stads skolor använder sig av verktyget Qualis som stöd i det löpande kvalitetsarbetet. Med hjälp av intervjuer, enkäter och annan dokumentation värderar förskolorna och skolorna sina verksamheter utifrån olika kvalitetsområden.

Våra styrkor är främst att vi bjuder in till delaktighet och inflytande – barn, föräldrar och pedagoger, säger förskolechef Marie Adnerhill Delander.

– En av de viktigaste faktorerna till att just vi fick utmärkelsen är den otroligt kompetenta och engagerade personalen, som har barnens utveckling och lärande i fokus. Som granskarna skrev i sin slutrapport ”vi ser en samsyn bland all personal och en stor vilja till samarbete och utveckling”.

Läs mer om hur vi jobbar med Qualis här.