Unikum

Vi använder oss av Unikum, en internetbaserad lärplattform. Detta digitala verktyg öppnar upp för nya möjligheter för barnens lärande, både när det gäller för oss pedagoger att följa och utmana varje barn, men också för barnets egen delaktighet i att dokumentera sitt lärande.

Här får också du som vårdnadshavare möjligheten att följa ditt barns lärande på förskolan, samt ta del av information från förskolan så som pedagogisk dokumentation, månadsbrev och viktiga datum.

Här kan du läsa mer och logga in i Unikum.